Logga-2017-svart-bak-vinrod-textLogga-2017-svart-bak-vinrod-text
Logga 2017 svart bak vinrod text

GDPR - om era personuppgifter

GDPR - LAG PÅ HUR VI BEHANDLAR JUST ERA PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation): en ny dataskyddslag som började gälla inom EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att stärka skyddet för individen vid behandling av deras personuppgifter. Så här hanterar vi personuppgifter: På Step By Step-dansskola behöver vi veta namn på er för att kunna hålla isär alla olika elever/kunder. Vi behöver epost och mobilnummer för att kunna kontakta er om viktig info. Gällande danselever behöver vi också veta födelseår för att kunna placera in er i rätt dansgrupp. Gällande danselever behöver vi även till sist personnummer för att kostnadsfritt kunna försäkra varje elev under sin vistelse på dansskolan, utifall en olycka sker. Gällande danselever delar vi endast med oss av namn och födelseår till danslärarna på dansskolan. Övrig info är det endast ägare och dansskolechef Hanna Alneberg som har kännedom om. Är du inte danselev och kontaktar oss är det enbart Hanna som har kännedom om era uppgifter. Vi använder era personuppgifter endast till ändamålen beskrivna ovan och behåller era personuppgifter endast så länge som eleven är elev på dansskolan eller så länge som ni har kontakt/sammarbete med dansskolan - därefter raderas personuppgifterna. Vill ni inte ge ut era personuppgifter när ni fyller i ett formulär så kontakar ni dansskolans mejl eller mobil så löser vi det på annat vis. Vill ni att vi raderar era personuppgifter när ni fortfarande är elev på dansskolan eller fortfarande har kontakt/sammarbete med dansskolan så kontaktar ni dansskolans mejl så raderar vi era personuppgifter. För mer info kontakta dansskolans mejl eller sök upp info om GDPR (General Data Protection Regulation): ​​​​​​​stepbystepdansskola@gmail.com.

Kryssa i JA under er anmälan/enkät/bokning som ett godkännande på att vi får behandla era personuppgifter på ett proffsigt sätt, som beskrivet ovan.