Logga-2017-svart-bak-vinrod-textLogga-2017-svart-bak-vinrod-text
Logga 2017 svart bak vinrod text

GDPR - om era personuppgifter

GDPR - LAG PÅ HUR VI BEHANDLAR ERA PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation): en dataskyddslag som började gälla inom EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att stärka skyddet för individen vid behandling av deras personuppgifter. Step By Step-dansskola följer GDPR. 

Så här hanterar vi personuppgifter:
På Step By Step-dansskola samlar vi in uppgifter via mejl och anmälnings- och bokningsformulär. På Step By Step-dansskola behöver vi veta namn på er för att kunna hålla isär alla olika elever/kunder. Vi behöver email och mobilnummer för att kunna kontakta er om viktig info (lov, inställda lektioner m.m). Gällande danselever behöver vi också veta födelseår för att kunna placera in er i rätt dansgrupp. Gällande danselever behöver vi även personnummer för att kostnadsfritt kunna försäkra varje elev under sin vistelse på dansskolan. Gällande målsman behöver vi även personnummer för att veta vem som är ansvarig för eleven/kunden utifall något händer.

Danslärarna på dansskolan, dansskolans bokföringsfirma och dansskolechefen Hanna Alneberg får veta namn och födelseår på eleverna, för att kunna hålla isär alla elever, men denna infon är hemlig för alla andra. Dansskolechefen samt dansskolans bokföringsfirma får se all info om eleverna eftersom det behövs till dansskolans bokföring, men denna infon är hemlig för alla andra. Är du inte danselev och kontaktar oss är det enbart dansskolechefen som har kännedom om era uppgifter. 

På dansshower som inte är på danslektioner fotas/filmas det ofta och där delas det även ofta på sociala medier/hemsidan, så vill man inte synas på foton/filmer på dansshower utanför lektionstid så behöver man ställa sig längre bak på showen. Om det fotas/filmas under danslektionerna/minishowerna delas endast foton/filmer vid målsmans godkännande (som gjorts vid anmälan till dansgruppen) eller så delas det endast med deltagarna i den berörda dansgruppen. Foton/filmer som endast är till för deltagarna i en berörd dansgrupp raderas efter en månad. Foton/filmer där vi fått målsmans godkännande (som gjorts vid anmälan till dansgruppen) kan behållas så länge vi har använding av det (på socoala medier eller på vår hemsida). Foton/filmer tas alltid på ett proffsigt sätt av dansläraren och läggs upp på ett smakfullt sätt på sociala medier och hemsida. Skriv på WhatsApp (0762619383) eller Messenger (Step By Step-dansskola) om du vill ta del av foton/filmer som tas under danslektioner/dansshower. Du kan alltid höra av dig till dansskolan om du vill att vi tar bort foton/filmer på er.

Vi använder era personuppgifter endast till ändamålen beskrivna ovan och behåller era personuppgifter endast så länge som eleven är elev på dansskolan eller så länge som ni har kontakt/sammarbete med dansskolan - därefter raderas personuppgifterna från dansskolans listor (med undantag foton/filmer som ni ser info om ovan). Uppgifterna finns dock kvar i dansskolans bokföring för underlag i 7 år. Vill ni inte ge ut era personuppgifter när ni fyller i ett formulär så kontakar ni dansskolans mejl eller mobil så löser vi det på annat vis. Vill ni att vi raderar era personuppgifter när ni fortfarande är elev på dansskolan eller fortfarande har kontakt/sammarbete med dansskolan så kontaktar ni dansskolans mejl så raderar vi era personuppgifter.

För mer info kontakta dansskolan eller sök upp info själv om GDPR (General Data Protection Regulation).

Kryssa i JA under ert formulär som ett godkännande på att vi får behandla era personuppgifter på ett proffsigt sätt, som beskrivet ovan (foton/filmer godkänner ni separat).