Logga-2017-svart-bak-vinrod-textLogga-2017-svart-bak-vinrod-text
Logga 2017 svart bak vinrod text

priser

KONTANTFRITT 2023


​​​​​​​Från och med 2023 kommer vi att bli helt kontantfria. Vi kommer fortsätta kunna ta emot kontanter, men endast i krisfall. Swish eller plusgiro kommer gälla främst.

kurspriser på step by step-dansskola

  • Kostnad: 1 kurs 1 gång i veckan 950kr. Två kurser två gånger i veckan 1700kr. Tre kurser tre gånger i veckan 2450kr. Fyra kurser fyra gånger i veckan 3200kr. Priserna gäller för 1 person som går 1 eller flera kurser under 1 termin i Skutskär, Gävle, Hofors, Tierp och/eller Ockelbo. Gratis prova-på vid ert första danstillfälle, när du dyker upp ditt andra tillfälle på samma kurs påbörjar du terminen och då gäller full terminsavgift.
  • PlusGiro: 87 43 13-0.​​​​​​​ Swish: 123 620 27 41. Kontant funkar i krisfall.
  • Viktigt att ni skriver elevens/kundens fullständiga namn, födelseår, dansstad samt ordet "dans" (för danskurser) eller "shopp" (för handling av tshirts, vattenflaskor m.m) i meddelanderutan när ni betalar in, annars kan vi inte se vem inbetalningen kommer ifrån.
  • Sista inbetalningsdatum: för danskurser ska betalningen vara inne senast 2 veckor efter ert prova-på-tillfälle, om ni valde att fortsätta (endast gratis prova-på vid ert första tillfälle). I shoppen direkt vid beställningstillfället eller inom 14 dagar efter ni mottagit kläderna/produkterna. Vid sen inbetalning lägg förseningsavgift på 100 kronor på er ordinarie dansavgift (50kr för danskläder m.m). Vill ni ej fortsätta på någon danskurs avanmäler ni er inom 6 dagar efter ert gratis prova-på-tillfälle, så att vi kan släppa platsen till någon annan. Har ni funderingar kring delbetalning eller annat kontakta dansskolan.
  • Läs mer om kurserna och betalningsvillkoren på hemsidan.
  • Utfärdat av Hanna Alneberg (godkänd för F-skatt), dansskolechef på Step By Step-dansskola. Momsregisternummer: 930127516101. Mobilnummer: 076-261 93 83. E-mailadress: stepbystepdansskola@gmail.com. Hemadress: Lerduvevägen 7E. Postadress: 802 64 Gävle. Hemsida: www.stepbystepdansskola.com.

Priser för inbokad dansundervisning


Vill du hyra in en danslärare från dansskolan så är det dessa priser som gäller - läs mer om detta under Boka oss.

Dansundervisning från 1000kr i timmen*.
PlusGiro: 87 43 13-0.​​​​​​​ Swish: 123 620 27 41.

​​​​​​​* Kostnaderna kan stiga beroende på förberedelsetid (om ni har speciella önskemål som tar extra mycket tid att förbereda). Kostnaderna kan reduseras om ni bokar flera tillfällen samtidigt. Reseersättning kan tillkomma beroende på avstånd.

Priser för inbokad dansshow


Vill du hyra in en dansshow från dansskolan så är det dessa priser som gäller - läs mer om detta under Boka oss.

Dansshow med 1 eller flera dansare från 2000kr i timmen*.
PlusGiro: 87 43 13-0.​​​​​​​ Swish: 123 620 27 41.

* Kostnaderna kan stiga beroende på förberedelsetid (om ni har speciella önskemål som tar extra mycket tid att förbereda) och om ni vill ha många dansare. Kostnaderna kan reduseras om ni bokar flera tillfällen samtidigt. Reseersättning kan tillkomma beroende på avstånd.
BETALNING OCH PRISER: Du har möjlighet att få en inbetalningslapp vid ditt första danstillfälle. Fick du ingen inbetalningslapp så hittar du inbetalningsuppgifter och priser här på hemsidan. Du har 2 veckor på dig att betala in din dansavgift från ditt första prova-på-tillfälle, om du valde att fortsätta. Behöver du dela upp inbetalningen, betala i slutet av månaden eller har andra funderingar kring inbetalningen, kontakta dansskolan för en lösning: stepbystepdansskola@gmail.com.​​​​​​​

ÅNGERRÄTT / DISTANSAVTALSLAGEN: Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked, dock som längst tills aktiviteten är påbörjad. När du påbörjat aktiviteten innebär det att du avsäger dig ångerrätten. Du har dock fortfarande gratis prova-på vid ditt första dantillfälle (se nedan).

GRATIS PROVA-PÅ: Du får prova alla dansskolans kurser gratis en gång var varje termin utan betalningskrav, om du anmäler dig på hemsidan. När du dyker upp ditt andra tillfälle på samma kurs påbörjar du terminen och då gäller full terminsavgift.

AVANMÄLAN: Obetald faktura gäller inte som avanmälning. Vill du ej fortsätta på någon danskurs avanmäler dig inom 6 dagar efter ditt gratis prova-på-tillfälle, annars gäller full dansavgift. Behöver du säga upp din plats utan att ha provat dansen meddelar du dansskolan snarast att du vill säga upp din plats: stepbystepdansskola@gmail.com. När du avvanmäler dig upphör ditt deltagande på den aktuella kursen och även från kommande undervisningsperiod.

AVVANMÄLAN OCH ÅTERBETALNING AV DANSAVGIFT: Återbetalning av dansavgift ges endast vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver dansskolan få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras. Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela dansskolan. Läkarintyg skall vara dansskolan tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat dansskolan. Dansskolan tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

INSTÄLLDA LEKTIONER: Om dansskolan tvingas ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena. Om dansskolan inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför dansskolans kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller dansskolan sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material. Dansskolan förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta - detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom och då tiden är för kort för att få ut information.

FORCE MAJEURE: Såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som dansskolan inte råder över och som förhindrar dansskolan att fullfölja sina skyldigheter befriar dansskolan från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

PROVA EN KURS EFTER KURSSTART: Missar du kursstarten och kanske till och med flera veckor in på terminen, men vill ändå komma och prova en eller flera kurser gratis en gång - anmäl dig här på hemsidan så är du varmt välkommen, så får du därefter fortsätta om du vill. Möjligheten finns för reducerad dansavgift om ni börjar efter mer än en månad in på terminen.

BETALNINGSPÅMINNELSE: Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Dansskolan förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 50-100kr per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.