Logga-2017-svart-bak-vinrod-textLogga-2017-svart-bak-vinrod-text
Logga 2017 svart bak vinrod text

priser

KONTANTFRITT från och med 2023 - swish och plusgiro gäller - kontanter i krisfall

PRISER för inbokad Dansundervisning eller dansshow för skolor, privat eller företag


​​​​​​​Dansundervisning från 1000kr i timmen, för varje påbörjad timme*.
Dansshow med 1 eller flera dansare från 2000kr i timmen, för varje påbörjad timme*.
PlusGiro: 87 43 13-0.​​​​​​​ Swish: 123 620 27 41.

​​​​​​​* Kostnaderna kan reduseras om ni bokar flera tillfällen samtidigt. Kostnaderna kan stiga beroende på förberedelsetid, exempelvis om ni har speciella önskemål som tar extra mycket tid att förbereda. Reseersättning kan tillkomma beroende på avstånd - vi utgår oftast ifrån Gävle.

Läs mer under Boka oss.

inbetalning & avanmälan för terminskurser

  • INBETALNINGSUPPGIFTER: Ni får inbetalningsuppgifter på mejlen vid anmälan och ni hittar även inbetalningsuppgifter på hemsidan.
  • KOSTNAD: 1 kurs 1 gång i veckan 1 termin (vår eller höst) 950kr - första kursen kostar alltid 950kr varje ny termin. Dansar eleven flera kurser under samma termin kostar varje ny kurs efter den första 750kr (1 kurs 950kr, 2 kurser 1700kr, 3 kurser 2450 o.s.v). Priserna gäller för 1 person som går 1 eller flera kurser under 1 termin (vår eller höst) i Skutskär, Gävle, Hofors, Tierp eller Ockelbo. Gratis prova-på vid ert första danstillfälle - vill ni ej fortsätta behöver ni avanmäla er inom 5 dagar efter ert prova-på-tillfälle, annars behåller ni er plats på dansskolan och då gäller full avgift.
  • INBETALNINGSUPPGIFTER: Betala helst in via länken ni fick efter ni anmälde er på hemsidan eller i bekräftelsemejlet. Annars är det dessa uppgifter som gäller: PlusGiro 87 43 13-0 eller​​​​​​​ Swish 123 620 27 41. Kontant funkar i krisfall.
  • MEDDELANDERUTAN: Viktigt att ni skriver ert personliga nummer ni fick i anmälan. Har ni inget sånt nummer så skriver ni elevens fullständiga namn, födelseår, er dansstad samt ordet "dans" (för danskurser) eller "shopp" (för handling av tshirts, vattenflaskor m.m) i meddelanderutan när ni betalar in, annars kan vi inte se vem inbetalningen kommer ifrån.
  • INBETALNINGSDATUM, GRATIS PROVA-PÅ, AVANMÄLAN: För danskurser ska betalningen vara inne senast 14 dagar efter terminen börjat, eller om ni anmäler er efter terminsstart så har ni 14 dagar på er från dagen då ni anmäler er. Gratis prova-på vid ert första danstillfälle - vill ni ej fortsätta behöver ni avanmäla er inom 6 dagar efter ert prova-på-tillfälle, annars behåller ni er plats på dansskolan och då gäller full avgift. Behöver du säga upp din plats utan att ha provat dansen meddelar du dansskolan det inom 14 dagar efter terminen börtat eller inom 14 dagar efter ni anmälde er. I shoppen (kläder m.m) betalar ni direkt vid beställningstillfället eller inom 14 dagar efter det att ni beställde kläderna/produkterna. Vid sen inbetalning läggs förseningsavgift på 50 kronor på. Behöver du dela upp inbetalningen, betala i slutet av månaden eller har andra funderingar kring inbetalningen, kontakta dansskolan för en lösning, stepbystepdansskola@gmail.com.​​​​​​​

bokningsvillkor

  • ÅNGERRÄTT / DISTANSAVTALSLAGEN: Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked, dock som längst tills du påbörjat aktiviteten. När du påbörjat aktiviteten innebär det att du avsäger dig ångerrätten. Du har dock fortfarande gratis prova-på vid ditt första dantillfälle på terminens kurser.
  • BETALNINGSPÅMINNELSE: Vid sena inbetalningar till dansskolan så läggs en påminnelseavgift på 50kr på den tidigare avgiften. Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso och ytterligare avgifter kan läggas på.
  • ÅTERBETALNING AV DANSAVGIFT: Återbetalning av dansavgift ges endast vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som ni inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver dansskolan inom 14 dagar få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att ni har meddelat dansskolan. Dansskolan tar ut en administrationsavgift på 50:- för att göra återbetalningen.
  • INSTÄLLDA LEKTIONER: Om dansskolan tvingas ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till ett annat datum. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas så snart som möjligt. Ni har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena. Om dansskolan inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför dansskolans kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller dansskolan sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material. Dansskolan förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta - detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom eller skada och då tiden är för kort för att få ut information.
  • FORCE MAJEURE: Såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som dansskolan inte råder över och som förhindrar dansskolan att fullfölja sina skyldigheter befriar dansskolan från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.